ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1قالب نگارش مقاله انگلیسی - Word
2قالب نگارش مقاله فارسی - LaTeX
3فونت های مورد نیاز
4فراخوان مقاله
5فراخوان دوم مقاله
6قالب نگارش مقاله فارسی - Word
7راهنمای استفاده IEEEtran Class in LaTeX
8قالب نگارش مقاله انگلیسی IEEE - LaTeX
9آنالیز عددی فازی
10نشست تخصصی اتوماتای فازی
11نشست تخصصی ساختارهای جبری منطقی
12نشست تخصصی گرافهای فازی
13نشست تخصصی هوش مصنوعی در خدمت جامعه انسانی
14نشست تخصصی بهینه سازی- دکتر میش مست
15پروفسور زاده
16نشست ویژه پروفسور خواستان
17قالب نگارش مقاله انگلیسی- Word- فرمت IEEE
18قالب نگارش مقالات انگلیسی- LaTeX - فرمت کنفرانس
19راهنمای ساخت pdf نسخه IEEE
20نشست ویژه نظریه مفصل و کاربردهای آن
21قالب پاورپوینت ارائه مقاله- فارسی
22قالب پاورپوینت ارائه مقاله- انگلیسی
23قالب لاتک ارائه مقاله- فارسی
24قالب لاتک ارائه مقاله- انگلیسی
25راهنمای ضبط و آماده سازی فیلم ارائه- انگلیسی
26راهنمای ضبط و آماده سازی فیلم ارائه- فارسی
27فرم اطلاعات ارائه دهنده
28زمانبندی کنگره
29برنامه زمان بندی کنگره
30راهنمای استفاده از سامانه جلسات آنلاین
31مجموعه چکیده مقالات- فارسی
32مجموعه چکیده مقالات- انگلیسی
33کارگاه مجموعه های فازی و منطق فازی قسمت دوم
34کارگاه مجموعه های فازی و منطق فازی قسمت اول
35مجموعه مقالات فارسی
36Proceedings of Congress Papers