این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Important Dates


Conference Dates:
2-4 March 2022

Paper Submission Start Date:
26 June 2021

Paper Submission Deadline:
6 November 2021  21 November 2021 6 December 2021
   
 Notification of Acceptance: 

6 December 2021 21 December 2021
          
Final Camera Ready Paper Submission:
21 December 2021  31 December 2021
            
Registration Deadline (with paper):

26 December 2021 5 January 2022
 
Registration Deadline (without paper):
20 January 2022

 

IEEE Index

Signup/Login

Submit Your Paper 

Users Login             

Reviewers Login     

Presentation Templates and Guideline

Paper Templates

Journals

Video news

1
2
3
4
5
6
7
8

poster