:: محورهای کنگره


 محورهای کنگره شامل موارد زیر (نه محدود به آنها) می باشد:
ریاضیات، منطق فازی
سیستم های فازی در مهندسی
آمار و احتمال در محیط فازی
بهینه سازی و تصمیم گیری در محیط فازی
سیستم های فازی در علوم انسانی
سیستم های فازی در اقتصاد و مدیریت
علوم پزشکی و سیستم های فازی
سیستم های فازی در علوم کشاورزی
محاسبات نرم
هوش مصنوعی
هوش محاسباتی و داده کاوی
بیوانفورماتیک
ماشین بینایی و پردازش تصویر
و ...
 فایل‌های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5)